JAK PALETY DREWNIANE MOGą ZAOSZCZęDZIć CZAS I PIENIąDZE

Jak Palety Drewniane mogą zaoszczędzić czas i pieniądze

Jak Palety Drewniane mogą zaoszczędzić czas i pieniądze

Blog Article

Ze względu na to, że są to jedne z najpopularniejszych palet drewnianych, NDHP Polska odgrywa znaczącą rolę w standaryzacji oraz podnoszeniu jakości palet drewnianych w ogóle.

Aby można je było magazynować na regałach tradycyjnych, należy umieścić poprzeczkę lub podporę na belkach.

NDHP Polska rozumie zróżnicowane potrzeby przemysłu, handlu oraz logistyki, oferując szeroką gamę palet drewnianych, które sprostają wymaganiom każdej z tych branż. W naszej ofercie znajdują się palety Euro Epal, które dzięki zgodności z normami europejskimi są idealne dla firm Palety operujących na rynku międzynarodowym. Jako certyfikowany producent palet Euro, dostarczamy wyłącznie oryginalne produkty, wyprodukowane zgodnie z europejskimi normami i spełniające wymagania organizacji Epal. Dostarczamy także palety jednorazowe, stanowiące ekonomiczne rozwiązanie dla transportu towarów, które nie wymagają wielokrotnego użytkowania.

Report this page